Agenda

Samenwerken met druk op de ketel: veiligheid Met Arjan van Gils en Ric de Rooij

Online:http://www.vom-online.nl/wat-doen-wij-/obbla , Online: http://www.vom-online.nl/wat-doen-wij-/obbla
160 Bestuurszaken, Handhaving, Dienstverlening

Details evenement

05 september 2013
16:30 uur
Online:http://www.vom-online.nl/wat-doen-wij-/obbla , Online: http://www.vom-online.nl/wat-doen-wij-/obbla
Vereniging voor OverheidsManagement
Gratis

Obbla Online TV voor Overheidsmanagement

Laat je prikkelen door ervaringen en succesverhalen uit alle hoeken van het openbaar bestuur!

Volgende uitzending! Op 5 september om 16.30 uur: Samenwerken met druk op de ketel: veiligheid (http://www.vom-online.nl/wat-doen-wij-/obbla)

Als het gaat om veiligheid grijpen de raderen tussen verschillende maatschappelijke actoren steeds beter samen. Wat is de succesformule?
We praten hierover met Arjan van Gils, gemeentesecretaris van Amsterdam die in aanloop naar en tijdens de inhuldiging van de koning met veel verschillende partijen heeft samengewerkt. Onze tweede gast is Ric de Rooij, plv. SG van SZW die vanuit zijn ervaring als hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en als leider van verschillende onderzoeken naar veiligheidsincidenten ons veel kan leren over hoe om te gaan met crisissituaties.