Agenda

Integriteit en het Openbaar Bestuur

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
176 Bestuurszaken, Handhaving, Sociaal

Details evenement

29 januari 2014
09:00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch
Tot 15 december: 375,- - Daarna: 445,-

Het Openbaar Bestuur staat momenteel vol in de schijnwerpers. Dagelijks berichten kranten en media over de integriteit van bestuurders en ambtenaren en wat daaraan ontbreekt. Pijnlijke affaires staan vaak centraal, ook vanwege de gevolgen voor het vertrouwen in het publieke besturen. De reacties zijn divers, met soms het ietwat naïeve geloof dat schendingen weliswaar elders, maar in de eigen organisatie niet voorkomen.

Daar tegenover staan ook veel initiatieven en voorstellen om het thema serieus te nemen en er effectief iets aan te doen. Dat geldt voor relevante aspecten en thema’s zoals belangenverstrengeling, de relatie tussen privé gedrag en publieke functie, de verbetering van de inhoud en de organisatie van het integriteitsonderzoek en -beleid en de bereidheid een gezonde balans te bereiken met integriteit en transparantie in het Openbaar Bestuur. Voor het gehele Openbaar Bestuur, op de verschillende departementen en bij provincies en gemeentes. Ook bij de honderden ZBO’s als woningbouwcorporaties en in het onderwijs zal aan het integriteitsniveau gewerkt moeten worden.

De volgende aspecten staan centraal tijdens deze studiedag:

  • Visie van de Nederlandse regering op goed bestuur en integriteit
  • De maatregelen en aanpak vanuit het Openbaar Ministerie
  • De integriteitsproblematiek in de (semi)publieke sector
  • Belangenverstrengeling of omkoping?
  • De rol van vertrouwenspersonen c.q. integriteitspersonen
  • Op afstand gezette ZBO: anders dan andere overheidsinstanties?
  • De kwaliteit van het integriteitsonderzoek
  • Dilemma’s en oplossingen bij constatering gebrek aan integriteit op de werkvloer


Met medewerking van o.a.:

mr. M.C.W.M. van Nimwegen

Lid College van Procureurs-Generaal
Openbaar Ministerie

dr. R. Plasterk

Minister
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

D. Terpstra

DBestuursvoorzitter
Hogeschool Inholland Alkmaar