Agenda

Informatiemanagement in de publieke sector

Amersfoort
139 ICT

Details evenement

28 oktober 2014
09:30 uur
Amersfoort
info@imf-online.com
040 246 0220

Tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector komen aan de orde. U weet wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn. U zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma’s op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, u zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.