Agenda

Wet- en regelgeving in het sociale domein

t/m 28-10-2014 - Regardz La Vie, Utrecht
136 Sociaal

Details evenement

07 - 28 oktober 2014
09:30 uur
Regardz La Vie, Utrecht
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
t.van.zanten@sbo.nl
040-2972780
€ 1.699,-

Wat verandert er concreet in uw aanpak vanaf 1 januari 2015?

Dwarsverbanden decentralisaties centraal met vertaalslag naar de praktijk:
- Wijzigingen in wet- en regelgeving rondom decentralisaties jeugdstelsel, AWBZ-Wmo,
Participatiewet, Passend Onderwijs, Zvw, Wlz en meer...
- Dwarsverbanden tussen Jeugdwet, Wmo/Zvw/Wlz, Participatiewet en Passend Onderwijs
- Wat zijn de consequenties en wat is de betekenis van de grootste veranderingen
voor uw uitvoeringspraktijk in het sociale domein?