Agenda

Het Moderne Procederen bij de bestuursrechter; Nieuwe ontwikkelingen

NH Amersfoort, Amersfoort
113 Bestuurszaken

Details evenement

26 november 2014
NH Amersfoort, Amersfoort
Uitgeverij | Studiecentrum Kerckebosch
030 698 42 22
€ 595,00 excl. BTW per persoon. Korting per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit één en dezelfde organisatie: € 50,00 excl. BTW.

Nieuwe Ontwikkelingen: finaliteit, bewijsrecht, relativiteitsvereiste en passeren van gebreken

Welke mogelijkheden zijn er, welke risico’s en kansen brengt dat mee voor procespartijen en hoe speelt u daar op in?
Sinds ongeveer 2007 neemt finale geschilbeslechting een steeds belangrijkere rol in het bestuursprocesrecht in. Bestuursrechters proberen zo veel mogelijk het geschil en zo mogelijk ook het achterliggende conflict werkelijk uit de wereld te helpen. Sinds begin 2013 zien we ook een aantal begrenzingen. Hogerberoepsrechters zien ook dat eerstelijnsrechters soms ook finaliseren in die gevallen waarin dat hen te ver gaat. Wat zijn de grenzen?

Vragen en specifieke aspecten die tijdens deze dag aan de orde komen:
• Hoe gaat de bestuursrechter om met finalisering?
• Wat is de betekenis van de finaliseringsopdracht in art. 8:41a Awb?
• Hoe oefent u invloed uit op de rechter bij zijn finaliseringskeuze?
• Welke kansen bieden de bestuurlijke en de judiciële lus?
• Hoe zit het bestuursrechtelijk bewijsrecht nu in elkaar?
• Wat moet u doen om ter zitting goed uw bewijspositie “neer te zetten”?
• Wat eist de rechter als u een bewijsaanbod wilt doen?
• Hoe om te gaan met deskundigenrapporten, van uzelf of van de wederpartij?
• Wat is het relativiteitsvereiste en hoe werkt het?
• Hoe werkt het passeren van gebreken?
• Hoe procedeert u effectief op deze punten?

Sprekers: mr. drs. Grapperhaus en mr. drs. D.A. Verburg

Bekijk hier het volledige programma.