Agenda

Openbare Orderecht

Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Bunnik
115 Bestuurszaken, Handhaving

Details evenement

02 december 2014
09:00 uur
Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Bunnik
Studiecentrum Kerckebosch
€ 445,00 excl. BTW per persoon.

Er bestaat inmiddels een scala aan wettelijke bevoegdheden om lokale ordeproblemen te lijf te gaan. Het openbare-orderecht is een volwaardig en zelfstandig rechtsgebied. Een terrein dat evenwel moeilijk valt te overzien, laat staan te doorgronden, ook omdat de plaatselijke regelgever niet stil zit. Met welk instrument kan men welk maatschappelijk probleem tackelen? Hoe past men de bevoegdheid toe en wat zijn de risico’s die zich hierbij voordoen?

Deze cursus beoogt u overzicht en begrip bij te brengen van het openbare-orderecht en het toepasselijke gemeenterecht. Hiermee kunt u de praktijkvragen over openbare-ordeproblemen beter beantwoorden en juridische valkuilen vermijden.

Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkdag zijn:
- Begrip openbare orde
- Strafrechtelijke handhaving vs bestuurlijk ingrijpen
- Toepasselijk wettelijk kader: oa APV, gemeentewet
- Gebieds, -groeps-, stadion en huisverbod
- Preventief fouilleren
- Avondklok en cameratoezicht
- Openbare orde en voetbal
- De voetbalwet
- Openbare orde en coffeeshops
- Sluiting panden (wet victoria, damocles en woningwet)

Inhoud
Tijdens deze cursus is er aandacht voor het gebieds-, groeps-, stadion en huisverbod, meldplicht, avondklok, demonstratieverbod, sluiting van (drugs)panden, gedoogvoorwaarden coffeeshops en cameratoezicht. Ook komen lokale maatregelen aan bod: verordening inzake blowverbod en ander drugsgebruik, prostitutie, samenscholing, voetbalvandalisme en bevelsbevoegdheid politie. Aan de hand van de praktijkvoorbeelden bespreken de docenten de relevante bevoegdheden en hun onderlinge verhouding.

Opzet en werkwijze
De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Inleidingen worden afgewisseld met discussie aan de hand van vragen en casus.