Agenda

Sporen bij integriteitsonderzoek

Van Boetzelaerlaan 34, Amersfoort
108 Bestuurszaken

Details evenement

06 februari 2014
13:30 uur
Van Boetzelaerlaan 34, Amersfoort
BING / Forensicon
c.zwart@forensicon.nl
033-2474300
€30,-

Ook integriteitskwesties laten sporen achter: hoe ga je hiermee om?
Het belang van technische sporen voor een fraude- en integriteitsonderzoek.

Achtergrond
Het belang van technische sporen wordt tegenwoordig steeds groter. Niet alleen bij misdrijven die worden onderzocht door de politie, maar ook bij fraude- en integriteitskwesties zoals die in elke organisatie kunnen voorkomen. Daarbij kan het gaan om sporen voortkomend uit het gebruik van computers en mobiele telefoons, maar ook sporen die fysiek worden achtergelaten, zoals op documenten (handschrift, geprinte tekst, inkt), vingerafdrukken en DNA-sporen. Wat is het belang van deze sporen voor een fraude- en integriteitsonderzoek en hoe stel je die veilig, zodat deze later goed bruikbaar zijn in het onderzoek en het mogelijk volgende juridisch traject? 

Interne onderzoekers
De training van FORENSICON en BING is bedoeld om interne onderzoekers van (semi)overheden handvatten te bieden als zij te maken krijgen met fraude- en integriteitsonderzoeken waarbij technische sporen een rol spelen. Daarbij nodigen wij de deelnemers uit om hun ervaringen op dit gebied met ons te delen.

Programma
Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

13.30 - 14.00 uur Inloop koffie en thee
14.00 - 14.30 uur Opening en introductie van een casus
14.30 - 15.30 uur Presentatie FORENSICON: herkennen en veiligstellen sporen
15.30 - 16.00 uur Presentatie BING: hoe rapporteer je het resultaat van forensisch onderzoek 
16.00 - 16.45 uur Terugkomen op de casus, discussie & inzichten delen
16.45 - 17.30 uur Afsluiting & borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door te bellen naar 033-2474300 of een e-mail te sturen naar Christiaan Kooman (christiaankooman@bureauintegriteit.nl). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia Zwart van FORENSICON (058-8200235) of Christiaan Kooman van BING (033-2474300).