Agenda

Landelijke Studiedag Preventie- en Handhavingsplan

Postiljon Hotel, Bunnik
134 Handhaving

Details evenement

13 maart 2014
09:30 uur
Postiljon Hotel, Bunnik
Trimbos-instituut
pleeuwen@trimbos.nl
030-2959200
175

Per 1 januari is de Drank en Horecawet gewijzigd op twee punten. De leeftijdsgrens voor alcoholverkoop  is verhoogd naar 18 jaar en gemeenten hebben de verplichting voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan vast te stellen. Twee veranderingen die duidelijke consequenties hebben voor gemeenten.

Daarom organiseert het Trimbos instituut, in samenwerking met Frank Joosten  (Academie voor bijzondere wetten) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV, een landelijke studiedag over het preventie- en handhavingsplan. Op 13 maart krijgt u de kans van elkaar en van voorlopers te leren om vanaf 1 juli 2014 goed beslagen ten ijs te komen.

Zie voor programma en aanmelding:
http://www.trimbos.nl/agenda/2014/maart/preventie-en-handhavingsplan