Agenda

Berekenen van het Vrij te laten bedrag (Vtlb)

Hotel Breukelen, Breukelen
1264 Sociaal

Details evenement

01 april 2014
09:00 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Studiecentrum Kerckebosch
375,- exclusief btw

In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Zowel in het minnelijk traject als bij toepassing van de Wsnp wordt voor de vaststelling van het Vtlb gebruik gemaakt van het rekenprogramma dat door de Rechters-commissaris in faillissementen (Recofa) is vastgesteld. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde Vtlb-calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is.

Door het volgen van deze cursusmiddag leert u:

  • Hoe de Vtlb-calculator is opgebouwd, hoe het Vrij te laten bedrag wordt vastgesteld en hoe de afloscapaciteit wordt berekend
  • Hoe de calculator gebruikt moet worden, waar inkomensgegevens verwerkt worden en waar de uitgaven worden opgenomen
  • De belangrijkste recente wijzigingen in de calculator kennen en omgaan met lastige situaties
  • Een aantal casussen uitwerken op basis van de behandelde stof