Agenda

Masterclass De Participatiewet en de gevolgen voor zorg- en welzijn

Urbana, Zwolle
197 Sociaal

Details evenement

15 mei 2014
09:15 uur
Urbana, Zwolle
Arcon
info@arcon.nl
0742426520
€145

De participatiewet wordt op 1 januari 2015 ingevoerd. De wet heeft tot doel om mensen met een beperking veel meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen hoofdrol in uitvoering en regie van deze wet. De wet gaat de Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong vervangen.

In de masterclass geven we een schets van de veranderingen die de participatiewet met zich meebrengt en wat de koppelingen zijn met de Wmo. Daarnaast wordt toegelicht wat de doelgroepen van de participatiewet zijn en wat zorg en welzijn voor hen kan betekenen, bijvoorbeeld in het kader van de tegenprestatie. Als laatste wordt aandacht besteed aan competentieontwikkeling (inzet ePortfolio) voor de doelgroepen van de participatiewet.

Als deelnemer van deze masterclass kunt u/kan jij veel informatie over de participatiewet halen, maar door het interactieve karakter ook informatie uitwisselen en delen. De masterclass wordt gegeven door Gertia Hemminga (competentieadviseur Arcon) en Eline Pool (adviseur/projectleider Arcon).