Agenda

Vroegsignalering en schuldpreventie

Hotel Breukelen, Breukelen
278 Sociaal

Details evenement

15 mei 2014
09:00 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Studiecentrum Kerckebosch.nl
445,- exclusief btw

De schuldenproblematiek neemt toe. Inmiddels heeft ruim 1 op de 6 Nederlanders schulden. Gemeenten kunnen de groeiende groep risicohuishoudens niet aan. Daarom moet meer worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Nu het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) er definitief niet komt, heeft staatsecretaris Klijnsma van het Ministerie van SZW de taak van vroegsignalering van schulden, naast die van schuldpreventie, neergelegd bij de gemeenten.

Deze themadag biedt gemeenten en hun ketenpartners in het terugdringen en voorkomen van schulden, aanknopingspunten voor het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van het beleid voor vroegsignalering en schuldpreventie.

Deze themadag biedt u kennis over en inzicht in:

  • De rol van gedrag bij het voorkomen van schulden
  • Kenmerken van effectieve interventies in het kader van vroegsignalering en schuldpreventie
  • Het ontwikkelen en invoeren van een gemeentelijk schuldpreventiebeleid
  • Voor de hand liggende samenwerkingsverbanden rondom vroegsignalering en schuldpreventie
  • Privacy-aspecten: welke informatie mag je met elkaar delen?