Agenda

Huisvestingwet 2014: woonruimteverdeling in een nieuwe tijd

Faculteit Bouwkunde, TU Delft, Delft
120 Ruimte & Milieu

Details evenement

18 juni 2014
09:00 uur
Faculteit Bouwkunde, TU Delft, Delft
OTB , TU Delft ism Aedes, Platform31, RIGO en VNG
015-2783005
395,- Voor VNG leden: 295,-

Door de nieuwe Huisvestingswet 2014 moeten gemeenten een nieuwe verordening opstellen
als zij komend jaar willen sturen in de woonruimteverdeling. De noodzaak van sturing moet goed worden onderbouwd. Het is daarom van groot belang voor gemeenten en corporaties om zich te bezinnen op de noodzaak en mogelijkheden van woonruimteverdelingop lokaal en regionaal niveau, om ervaringen en ideeën uit te wisselen en met elkaar in debat te gaan.
Ook andere ontwikkelingen binnen de woonruimteverdeling spelen daarbij een rol, zoals screening van woningzoekenden om de leefbaarheid in buurten te vergroten en de inzet om
doorstroming in de woningmarkt te stimuleren door o.a. tijdelijke huurcontracten. 


Programma
Centraal staan de invoering van de nieuwe Huisvestingswet 2014 en de gevolgen daarvan op het lokale niveau. Ook de structurele wijzigingen in de sociale huursector, door verhuurderheffing en inkomensafhankelijke huurverhogingen komen aan de orde. In een tiental sessies worden de diverse aspecten van de woonruimteverdeling verder uitgediept. Hierbij komen lokale en regionale verschillen uitgebreid aan bod, evenals specifieke thema’s zoals de inzet van woonruimteverdeling ten bate van de leefbaarheid in wijken en de doorstroming op de woningmarkt. 

Voor wie bestemd?
De studiedag is gericht op bestuurders en beleidsmedewerkers van
gemeenten, woningcorporaties, provincies en rijksoverheid en vertegenwoordigers
van bewonersorganisaties die zich met het thema woonruimteverdeling bezig
houden. 


Meer informatie en aanmelding
Deze studiedag wordt georganiseerd door OTB/TU Delft in samenwerking met Aedes,
Platform31, RIGO en VNG. De studiedag vindt plaats bij de Faculteit Bouwkunde,
TU Delft te Delft. De deelnamekosten bedragen €395,- per persoon. Leden van
Aedes of VNG en partners van Platform31 betalen een gereduceerd tarief
van €295,-.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Dan kunt u zich hier aanmelden voor deze
studiedag.

Meer informatie vindt u op www.otb.tudelft.nl/agenda. Klik hier op het event. Ook kunt u terecht bij Angélique Dersjant van het OTB-congresbureau (a.d.dersjant@tudelft.nl)
of bel 015-2783005.