Agenda

Inspiratiefestival Maatschappelijke initiatieven & gemeenten

De Bataviawerf, Lelystad
113 Bestuurszaken

Details evenement

27 juni 2014
10:00 uur
De Bataviawerf, Lelystad
In actie met burgers! (deelproject Actieprogramma Lokaal Bestuur)
cs@vng.nl
070-3738469
50

Tijdens het Inspiratiefestival Maatschappelijke initiatieven & gemeenten op vrijdag 27 juni 2014 in Lelystad kunt u kennismaken met initiatiefnemers op het gebied van zorg & welzijn, duurzaamheid & economie, cultuur & ruimtelijke ordening en leefbaarheid.

Wat motiveert en inspireert de initiatiefnemers? Wat willen ze bereiken? Hebben zij te maken met de gemeente, en zo ja hoe gaat dat dan? Stel uw vragen aan de initiatiefnemers.

Bataviawerf
De locatie voor deze inspiratiebijeenkomst is de Bataviawerf in Lelystad. Een bijzonder maatschappelijk initiatief, waar schepen uit de Gouden Eeuw worden gereconstrueerd. De werf realiseert de bouw van de schepen door middel van re-integratie- en werkervaringstrajecten.