Agenda

CJG voor jongeren

Haarlem, Haarlem
205 Bestuurszaken

Details evenement

18 september 2014
10:00 uur
Haarlem, Haarlem
Generation Why
0634372251
o

Hoe levert inzet op jongerenparticipatie en preventieve jeugdhulp in uw regio besparing op kosten en energie op? Hierover organiseren wij het gratis congres voor beleidsmakers. 

Keynote sprekers (meer volgt)
√ Gemeente / CJG Haarlem: Leer van het onderzoek dat zij deden met jongeren
√ Auteurs Aik Kramer & Thijs Launspach van het boek ’Quarterlife crisis’. Hoe bereik je jongvolwassenen op actuele thema’s?

Organiseren en uitvoeren met resultaat
√ Hoe bereik je jongeren en kun je deze effectief betrekken?
√ Hoe zet je in op preventieve jeugdhulp programma’s?
√ Wat levert u dat als gemeente op?
Deze vragen zullen worden beantwoord. Ook worden onderwerpen behandeld zoals het organiseren en uitvoeren van deze programma’s in het kader van de transitie Jeugdzorg.

Effectieve methodiek
GenerationWhy heeft een methodiek ontwikkeld waarbij jongeren op lokaal niveau worden bereikt en betrokken. Inmiddels hebben we meer dan 5 jaar ervaring met jongerenparticipatie en preventieve jeugdhulp. Wij maken jaarlijks 1000-en contacturen met jongeren via CJG’s, scholen en onze eigen evenmenten. De best practices delen wij graag.