Agenda

Eigenwoningbezit en problematische schulden

Hotel Breukelen, Breukelen
130 Sociaal

Details evenement

18 september 2014
09:00 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Studiecentrum Kerckebosch
€ 465,00 excl. BTW per persoon.

Toename restschulden. Als schuldhulpverlener krijgt u steeds vaker te maken met aanmeldingen van schuldenaren met een eigen woning. Het aantal huizen dat 'onder water' staat is sinds het begin van de crisis verdrievoudigd. Eind 2013 ging het om 1,3 miljoen woningen met een gemiddelde restschuld van 39.000 euro.

Specifieke kennis
Deze schuldenaren, die doorgaans prima met geld kunnen omgaan, maar niet in staat waren om een achteruitgang in inkomen op te vangen en/of hun huis te verkopen als oplossing voor financiële problemen, leveren specifieke problemen op voor de schuldhulpverlener. Immers, voor het oplossen van deze problemen is ook kennis nodig over onroerende zaken, hypotheken en kapitaal-/levensverzekeringen. Hoe gaat u als schuldhulpverlener met deze problemen om?

Oplossingen realiseren in deze dossiers
Zowel inhoudelijk als financieel-technisch kunnen schuldhulpverlener deze cliënten van dienst zijn. De sprekers maken u wegwijs in ontstaan en oorzaken van de problematiek, de mogelijkheden binnen het minnelijke traject voor het realiseren van oplossingen en de rol van makelaars bij het signaleren en oplossen van de eigenwoningproblematiek.

Onderwerpen die centraal staan:

  • Samenwerking schuldhulpverlening en banken
  • Mogelijkheden om gedwongen verkoop te voorkomen
  • Do’s en dont’s hypotheken en schuldhulpverlening
  • De makelaar en klanten met problematische schulden
  • Mogelijke complicaties bij beslag en eigenwoningbezit
  • Hypotheekverstrekker en de ontwikkelingen op de woningmarkt
  • Wat kan Vereniging Eigen Huis voor schuldhulpverleners betekenen?
  • Activerende klantbenadering