Agenda

Natioaal Congres Gezondheidszorg

t/m 19-09-2014 - NBC, Nieuwegein
126 Sociaal

Details evenement

18 - 19 september 2014
08:30 uur
NBC, Nieuwegein
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
l.visser@sbo.nl
040 - 2972 793
vanaf € 499,- p.p.

Het zorglandschap staat volledig op z’n kop.
Zo staat de langdurige zorg voor enorme transities:
• Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
• Zorgverzekeringswet: wijkverpleegkundige gaat meer verpleging en verzorging thuis leveren
• Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ter vervanging van de huidige AWBZ
Het Kabinet wil hiermee de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Zij wil mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Hierbij kijkend naar wat men zelf kan, het informele netwerk of met ondersteuning van gemeente.

Daarbij komt de gehele jeugdzorg en –ggz onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen en de GGZ heeft o.a. te maken met de verschuiving naar de eerstelijn en bezwijkt bijna onder alle regeldruk.

Ook de curatieve zorg kent een aantal ingrijpende stelselwijzigingen in 2015:
• Integrale bekostiging ziekenhuiszorg: één tarief voor elke zorgprestatie
• Herinrichting van de spoedzorg
• Financiering en risicobeperking
• De rol van de medisch specialist: vrij ondernemer of in dienst van een ziekenhuis van regiomaatschappen

Naast alle transities en stelselwijzigingen staan er ook nog een aantal andere belangrijke thema’s op de agenda, o.a.: preventie, kwaliteit van zorg, duurzame inzetbaarheid personeel, beheersen van zorgkosten.

Kortom, het zorglandschap verandert ingrijpend. Dit Prinsjesdag congres informeert u over alle veranderingen, maar ook hoe u hier richting aan kunt geven.

Deel ervaringen, genereer oplossingen en doe nieuwe ideeën op samen met andere bestuurders, beslissers en managers uit de gezondheidszorg en het sociaal domein. Het belooft een inspirerend en prikkelend congres te worden, u bent van harte uitgenodigd!