Agenda

RISNET Masterclass 'Samenwerken'

Omgeving Utrecht, Omgeving Utrecht
128 Bestuurszaken, Dienstverlening

Details evenement

11 september 2014
12:30 uur
Omgeving Utrecht, Omgeving Utrecht
CROW
mirandadeboer@crow.nl
0318695380
100

Op welke manier kunt u, binnen de juridische kaders, samenwerking in uw projecten verbeteren? Dat is de centrale vraag tijdens deze RISNET Masterclass.

Met de introductie van nieuwe aanbestedings- en organisatievormen is ingezet op verbetering van projectresultaten, efficiënter werken en meer samenwerking. Juridische kaders – aanbestedingsprocedures en contracten – staan centraal bij het bereiken van die doelen. Die juridische kaders zijn noodzakelijk maar kunnen onbedoeld (en soms ongemerkt) negatieve bijeffecten hebben, vooral voor de samenwerking.

Goede samenwerking en interactie binnen juridische kaders
Deze masterclass gaat in op:
- hoe goede samenwerking en interactie te organiseren binnen de kaders
- hoe juridiseren zoveel mogelijk te voorkomen
- hoe juridische kaders samenwerking beter kunnen ondersteunen
  
Teamselectie en samenstelling, de onderlinge verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als gesprekspartners, en de invulling van managementrollen zijn aspecten die aan bod komen.