Agenda

Jeugdbescherming vanaf 1 januari 2015!

NBC Nieuwegein, Nieuwegein
157 Sociaal

Details evenement

26 januari 2015
09:00 uur
NBC Nieuwegein, Nieuwegein
Uitgeverij Kerckebosch
€ 395,00 excl. BTW per persoon.

De nieuwe Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de nieuwe Jeugdwet treden bijna in werking! Wat de veranderingen zijn en wat zij voor het werk van advocaten en juristen, alsmede wat dit voor mogelijke gevolgen heeft in de verhouding tot de kinderrechter, pleegouders en cliënten, wordt op deze themadag uitgebreid besproken door een keur van deskundige sprekers.

Onderwerpen en vragen die centraal staan tijdens de themadag:
- De nieuwe Jeugdwet en de stelselherziening jeugdzorg
- De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
- Veranderende rol van de Raad voor de Kinderbescherming
- De kinderrechter en de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen, mede in relatie tot de nieuwe Jeugdwet en het jeugdstrafrecht
- Wat verandert de nieuwe wet Kinderbeschermingsmaatregelen aan de rechtspositie van pleegouders?
- De OTS bij omgangsproblemen
- Uitbreiding rol gezinsvoogd en bijzondere curatoren in jeugdzaken/OTS
- De positie van jeugdbescherming in het nieuwe stelsel

Een unieke bijeenkomst met advocatuur en jeugdzorg die u niet mag missen!