Agenda

Privacy in het nieuwe sociaal domein

Hotel Breukelen, Breukelen
116 Bestuurszaken, Handhaving, Dienstverlening, ICT, Ruimte & Milieu, Sociaal, Loopbaan

Details evenement

13 januari 2015
13:00 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Uitgeverij Kerckebosch
€ 395,00 excl. BTW per persoon.

De implementatie van drie decentralisaties heeft momenteel de volle aandacht van u en uw medewerkers bij de gemeente. Specifieke processen binnen deze implementatie dienen voor 1 januari 2015 of zo snel mogelijk daarna afgerond te zijn. Hoe staat uw gemeente ervoor?

Geef burgers vertrouwen en voorkom boetes
Het niet op tijd (laten) uitvoeren en implementeren van bovenstaande aspecten kan veel negatieve gevolgen hebben voor uw gemeente. Uw gemeente kan bijvoorbeeld onder curatele worden gesteld of hoge boetes opgelegd krijgen.

Tijdens de cursusmiddag 'Privacy in het nieuwe sociaal domein' behandelen de docenten de thematiek aan de hand van de Privacy Management Methode. Deze methode bevat unieke praktische handvatten en tools om het organisatiebelang en maatschappelijk belang in evenwicht te brengen.

Docenten:
- Henk Fernald, Functionaris voor de Gegevensbescherming, InfoDoc Privacy Management
- Geert Klein, Adviseur Transformatie Sociaal Domein Overheid, OBA MileStones BV