Agenda

IT (out)sourcing in de publieke sector

Amersfoort, dicht bij het station, Amersfoort
373 Bestuurszaken, Handhaving, Dienstverlening, ICT, Ruimte & Milieu, Sociaal, Loopbaan

Details evenement

05 oktober 2015
09:00 uur
Amersfoort, dicht bij het station, Amersfoort
International Management Forum (IMF)
info@imf-online.com
+31 (0)40 246 02 20
€3.480,- (ex. BTW)

In de unieke 5-daagse training IT (out)sourcing in de publieke sector begeleiden wij u op strategisch niveau (opstellen (out)sourcingsstrategie 2.0), op tactisch niveau (aanbestedingen) en op operationeel niveau (contractmanagement en regievoering).

In de training worden uw huidige outsourcingspatronen onder de loep genomen om ruimte te maken voor kansen, innovatie en kostenbesparing. Met name regievoering en het op orde hebben van de eigen organisatie zijn belangrijke succesfactoren voor het welslagen van uw sourcingsstrategie. Behoud van de regie en controle over de verschillende contracten en leveranciers is dan ook een belangrijk aandachtspunt in deze training. Daarnaast komt Best Value Procurement uitgebreid aan de orde evenals tips en trics voor een effectieve aanbesteding.

Het managen van contracten vraagt om specifieke kennis en ervaring. Contractmanagement is dan ook één van de speerpunten in deze training. Ook juridische aandachtspunten bij nieuwe sourcingtrends als IaaS, PaaS, SaaS en Cloud Computing zullen behandeld worden. Daarnaast staat het waardedenken centraal. Op welke wijze krijgt u de meeste toegevoegde waarde van uw leveranciers?