Agenda

Naar een verduurzaming van de economie in Zuid-Holland

proviciehuis Zuid-Holland, Den Haag
224 Bestuurszaken, Ruimte & Milieu

Details evenement

30 oktober 2015
09:30 uur
proviciehuis Zuid-Holland, Den Haag
provincie Zuid-Holland
070-4417197
geen

De vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten organiseert jaarlijks in het najaar een congres voor bestuurders en raadsleden van gemeenten in Zuid-Holland. De datum in 2015 is: 30 oktober 2015. Een van de sprekers is de Commissaris van de Koning, de heer J. Smit.

In het congres zal worden ingegaan op verduurzaming van de economie. Hierbij wordt o.a. ingegaan op vernieuwing van de landbouw en de zgn warmte rotonde, een systeem waarbij de verwarming van gebouwen en kassen in Zuid-Holland plaatsvindt door aardwarmte en restwarmte.

Begin september zal meer bekend worden gemaakt over de sprekers en de workshops.