Agenda

De aanpak van problemen in het binnenmilieu

Zeist, Zeist
216 Ruimte & Milieu

Details evenement

10 november 2015
09:00 uur
Zeist, Zeist
Uitgeverij Kerckebosch
350,-
In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt ook voor dat de problemen jarenlang blijven bestaan. Erg jammer, want onbehaaglijke arbeidsomstandigheden zijn niet alleen onprettig. Ze kunnen ook leiden tot concentratieverlies, minder productiviteit en meer ziekteverzuim. Zo ver hoeft het niet te komen. Een arbocoördinator, preventiemedewerker of HR-medewerker die adequaat reageert op de klachten kan veel problemen voorkomen.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat verstaan we onder het binnenmilieu?
Wat voor klachten kom je tegen in gebouwen waar het binnenmilieu niet goed is?
Wat zijn veel voorkomende oorzaken van die klachten?
Wat zijn bekende risicofactoren voor ‘sick building’-klachten?
Wat kun je zelf doen als medewerkers dit soort klachten hebben?
Hoe breng je de klachten in kaart?
Hoe weet je of de klachten terecht zijn?
Wanneer heeft het zin om metingen te (laten) doen?
Hoe doe je zelf metingen?
Wanneer kun je er beter een specialist bij halen?
Wat is een goede procedure om klachten op te lossen?
U kunt zelf een voorbeeld meenemen van een ‘probleemgebouw’ om te bespreken. Na deze cursus weet u wat u moet doen als uw collega’s klachten hebben over het binnenmilieu.

Na het volgen van deze cursus:

Weet je wat de belangrijkste oorzaken van een slecht binnenmilieu zijn.
Begrijp je welke rol het gebouw, de installaties en de gebruiker spelen bij het binnenklimaat.
Ken je een goede methode om binnenmilieuproblemen aan te pakken.
Kun je zelf klachten inventariseren.
Kun je zelf een aantal metingen doen.