Agenda

OTB|Platform Wooncongres: Naar nieuwe verhoudingen in het wonen

De Haagse Hogeschool, Den Haag
425 Bestuurszaken, Ruimte & Milieu

Details evenement

03 november 2015
09:30 uur
De Haagse Hogeschool, Den Haag
OTB, Faculteit Bouwkunde TU Delft
015-2783005
395
De woningmarkt lijkt op een aantal plekken langzaam uit het dal te kruipen, maar we zien ook dat vraagstukken als doorstroming en betaalbaarheid nog steeds veel aandacht nodig hebben. Maar wie is eigenlijk aan zet? Welke partijen kunnen en willen nog investeren? En welke invloed heeft de herziene woningwet op de bestaande verhoudingen? Woningcorporaties en gemeenten gaan naar een nieuwe vorm van samenwerking, waarbij ook de huurders volwaardig partij zijn in de prestatieafspraken. Ook is er veel hoop gevestigd op beleggers en hun investeringspotentie, maar wat is de rol van deze beleggers en wat beweegt hen om te investeren? Ook van onderaf zien we steeds meer initiatief in het wonen; denk bijvoorbeeld aan de woningcoöperaties die op steeds meer plekken in het land worden opgericht.

Programma
Het OTB|Platform31 Wooncongres 2015 is een unieke gelegenheid om in één dag geheel op de hoogte te raken van de belangrijkste toekomstgerichte ontwikkelingen in het wonen.

In het ochtendprogramma laten toonaangevende sprekers hun licht schijnen op de rollen en verhoudingen op de woningmarkt, zoals: Steven de Waal (Public Space): inspireert vanuit zijn kennis over maatschappelijk leiderschap en de macht van burgerkracht; Hugo Priemus (OTB/TU Delft): reflecteert vanuit historisch perspectief op de verhoudingen en rollen van partijen in het wonen; Erik Beets (Patrizia): over de rol van de belegger en de kansen en belemmeringen die zij zien; Peter Boelhouwer (OTB/TU Delft): neemt ons traditiegetrouw mee in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de woningmarkt; Anne-Jo Visser (Platform31): leidt het gesprek in het ochtendprogramma.

In het middagprogramma kunt u kiezen uit diverse praktijkgerichte themasessies. Thema’s zijn o.a. prestatieafspraken, huurdersparticipatie en de rol van hypotheekverstrekkers.