Agenda

Samenwerken in infra

Boerderij Langerlust, Amsterdam Zuidoost
145 Ruimte & Milieu

Details evenement

26 november 2015
12:00 uur
Boerderij Langerlust, Amsterdam Zuidoost
Phbm
info@phbm.nl
0
Seminar Samenwerken in bouw en infra: de veranderende rol van overheden, marktpartijen en burgers

Overheden zoeken nog altijd naar besparingen op het onderhoud van de openbare ruimte. Marktpartijen die aan de lat staan voor het onderhoud, krijgen steeds vaker de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe zij gewenste kwaliteit leveren. Hierdoor komen deze partijen tot mooie innovaties die ook efficiënt zijn. Tegelijkertijd claimt de mondige burger steeds meer ruimte en wil deze burger ook meedenken over de invulling hiervan.
Tijdens het seminar van phbm op 26 november gaan wij de discussie aan over samenwerking tussen deze drie partijen - overheid, marktpartij en burger - aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit drie sprekers:

Frans Soeterbroek, alias De Ruimtemaker, houdt zich als adviseur, publicist en lokaal initiatiefnemer bezig met gebiedsontwikkeling, vernieuwing van het lokaal bestuur en burgerinitiatieven. Frans neemt ons mee in de wereld van burgerinitiatieven die zich ontwikkelen tot een derde kracht naast overheid en markt. Vervolgens bespreekt hij de consequenties hiervan op het gebied van regie, co-creatie en aanbesteding.

Peter van der Wee is algemeen directeur van de M.J. Oomen Groep (onderdeel van VolkerWessels), een aannemer met een sterke focus op het domein riolering. Peter neemt ons mee in het proces en het resultaat van het innovatietraject dat zijn bedrijf heeft doorgemaakt en de gevolgen hiervan voor zijn bedrijf, zijn mensen, de branche en haar stakeholders. Hij gaat ook in op nieuwe verdienmodellen, samenwerkingsvormen, bezit vs gebruik, doorbreken van denkpatronen en de rol van ons als mens in deze transitie.

Marcel Krikke faciliteert als algemeen directeur van phbm een interactieve workshop over de wijze waarop phbm dagelijks invulling geeft aan het begeleiden van processen bij infrastructuurprojecten in deze nieuwe context.

Praktische informatie en aanmelden
Wanneer: 26 november 12u-18u (inclusief lunch en borrel)
Waar: Boerderij Langerlust, Provincialeweg 24, Amsterdam Zuidoost.


Meer informatie en aanmelden: info@phbm.nl.