Agenda

Sturen op resultaat in het sociaal domein

Beatrixgebouw Utrecht, Utrecht
288 Bestuurszaken, Dienstverlening, Sociaal

Details evenement

19 november 2015
Beatrixgebouw Utrecht, Utrecht
PM Seminars
madelon@pmseminars.nl
06-20083516
495
Hoe verbeter je het transformatieproces? 
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de transformatie binnen het sociaal domein. De doorontwikkeling naar nieuwe werkwijzen, beleid en uitvoering hangt samen met de beoogde resultaten. De bureaucratie lijkt toe te nemen, er moet meer verantwoording worden afgelegd. Soms gaat dit ten koste van het doel “optimale zorg verlenen”.

Vanuit verschillende perspectieven wordt “sturen op resultaat” belicht:

*Contractuele besturing in het sociale domein
*Nieuw Verantwoorden om het transformatie proces te versterken
*Gemeentelijke monitor sociaal domein
*Nulmetingen om resultaten in beeld te krijgen
*Dilemma tussen rechtmatigheid en doelmatigheid bij controle in het sociaal domein
*Praktijkervaringen gemeenten met “sturen op resultaat”

Sturen op resultaten en effecten in het sociaal domein hoeft helemaal niet bureaucratisch te zijn. Optimale zorg verlenen is balanceren met vertrouwen en (contractuele) besturing. Voorkom ‘resultatitis’, versterk het transformatieproces met ‘Nieuw Verantwoorden’. Hoe doe je dat rechtmatig en doelmatig? Kom 19 november naar Utrecht. Acht topsprekers leren u welke belangrijke inzichten er zijn bij resultaatsturing, waaronder:

Jan van Ginkel (dagvoorzitter)
Ed Vosselman
Larissa Zegveld
Rob Ellermeijer