Agenda

kennisbijeenkomst Gezondheid in de wijk

NWO, gebouw Java, Laan van Nieuw Oost-Indië 300, Den Haag
106 Sociaal

Details evenement

11 november 2015
13:30 uur
NWO, gebouw Java, Laan van Nieuw Oost-Indië 300, Den Haag
Tympaan Instituut
info@tympaan.nl
070 3371000
€ 75,00
Wijkgericht preventief werken is actueel. Van het verlenen van professionele zorg, komt de nadruk steeds meer te liggen op het voorkomen van zorg. Ook de populatiebekostiging die in 2017 gaat gelden voor de wijkverpleging, kan bijdragen aan de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Vanuit het ZonMw-programma ‘Zichtbare Schakel, de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ zijn al ervaringen opgedaan met wijkgericht werken, maar in feite staat het nog in de kinderschoenen. Recente voorbeelden, zoals ‘dementievriendelijke wijken’, Urban40 en Gezond Utrecht Overvecht, laten zien hoe belangrijk wijkgericht preventief werken is.

Wijkgericht werken doe je niet alleen. Gezondheid heeft immers te maken met zaken als de woonomgeving, inkomen, participatie, veiligheid en sociale cohesie. Het Tympaan Instituut organiseert een kennisbijeenkomst in samenwerking met Huub Sibbing (training en advies Maatschappelijke gezondheidszorg en wijkgerichte preventie) om professionals uit verschillende sectoren te verbinden en handvatten te geven voor wijkgericht preventief werken.

Wat kunt u verwachten?
Een inleiding door Mariet Paes (tot voor kort directeur Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant) over het belang van integraal lokaal gezondheidsbeleid en participatie van betrokkenen. Deelsessies over de thema’s gezondheid en wonen, inkomen, veiligheid en woonomgeving.

Voor wie?
Professionals in zorg, welzijn, wonen, zoals wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, medewerkers van woningcorporaties en wijkagenten, praktijkgerichte ambtenaren van gemeenten.

Meer info: www.tympaan.nl/overzicht-kennisbijeenkomsten