Agenda

Dag van het sociaal werk

De reeHorst, Ede
236 Bestuurszaken, Handhaving, Sociaal

Details evenement

08 december 2015
09:00 uur
De reeHorst, Ede
Gemeente.nu
0205159626
€ 119, -
De decentralisaties in het sociaal domein hebben de context waarbinnen het sociaal werk plaatsvindt behoorlijk veranderd. Hoe zorg je dat je in deze nieuwe structuren en samenwerkingsverbanden jouw vakmanschap en kwaliteiten optimaal kan blijven inzetten voor je cliënten? Wat heb je hiervoor nodig?

Klantvragen en buurtkwesties centraal

Vanuit innovatieve praktijkvoorbeelden kijken we naar wat werkt en waar het beter kan als het gaat om:

• Hoe houden we specialistische kennis op peil nu er een tendens is om (in de wijkteams) meer generalistisch te werken?

• Hoe werk je effectief samen in netwerken?

• Hoe maak je een goede inschatting van de zelfredzaamheid en sociale netwerken van een cliënt en wanneer moet/kun je als professional ingrijpen?

meld u snel aan