Agenda

Participatiewet congres; Werk in uitvoering

Jaarbeurs, Utrecht
96 Bestuurszaken, Sociaal

Details evenement

10 december 2015
09:30 uur
Jaarbeurs, Utrecht
Gemeente.nu
vanaf 125 euro
Slagen gemeenten samen met de ketenpartners erin om meer mensen, ook met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen? Is er voldoende bereidheid in de arbeidsmarktregio’s om samen te werken, te innoveren en naar oplossingen te zoeken? Hoe werkbaar en effectief is de Participatiewet in de praktijk?

Tijdens dit congres maken we de balans op van een jaar Participatiewet. U hoort hoe bijvoorbeeld in Apeldoorn, Enschede en Drechtsteden invulling wordt gegeven aan:
- Samenwerking tussen gemeenten, sociaal werkbedrijven, werkgevers, UWV, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen etc.
- Leggen van dwarsverbanden met de jeugdzorg en de Wmo/Awbz, bijvoorbeeld als het gaat om schulden
- Inzet op preventie, burgerparticipatie en effectiever aanbieden van ondersteuning
Versterken van verbinding met werkgevers