Agenda

Workshop E-aanbesteden, Business case in 1 dag

Inkoopacademie, Hilversum
108 Dienstverlening

Details evenement

04 februari 2015
10:00 uur
Inkoopacademie, Hilversum
Inkoopacademie
035-6243825
749

Deze workshop zet u in één dag aan het denken over de manier waarop u e-aanbesteden kunt invoeren en geeft u concrete handvatten om dat te doen. E-aanbesteden is een begrip dat in de wet, literatuur en praktijk nog wel eens verschillend wordt gebruikt. E-aanbesteden is onderdeel van e-Procurement, ofwel het geautomatiseerd ondersteunen van het inkoopproces. Daarnaast bestaat e-Procurement onder meer uit e-contractmanagement, purchase-to-pay (p2p) en spendanalyse.

Veel aanbestedende diensten ontwikkelen en implementeren e-Procurement fasegewijs, waarbij e-aanbesteden het startpunt is. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal publieke organisaties nu voor de startstreep staan met e-aanbesteden. Wachten op de nieuwe aanbestedingswet (april 2016), waarin e-aanbesteden in ieder geval voor de Europese aanbestedingen verplicht wordt, is niet handig. U wilt de voordelen immers nu al incasseren.

Een goed werkend e-aanbestedingssysteem levert een organisatie vele voordelen op. Het vergroot de transparantie van het aanbestedingsproces waardoor de aanbesteder het beter onder controle heeft. Daarnaast verkort het de doorlooptijd en hoeft er minder tijd te worden besteed aan administratie. Dit geeft zowel de aanbesteder als de inschrijver meer tijd om zich op de inhoud en de uitkomst te richten, waardoor de kans op succes in de praktijk toeneemt. Deze focus op inhoud stimuleert de samenwerking met belanghebbenden en laat de regiefunctie van inkoop beter tot zijn recht komen.

Hoe start u een project e-aanbesteden of trekt u een vastgelopen project vlot? Wat is er nodig voor een succesvolle business case en implementatie? Dat is het onderwerp van deze workshop.

Voor wie?

Deze workshop is gericht op iedereen binnen publieke organisaties die wil leren hoe te komen tot een planmatige aanpak van een e-aanbesteden project, hoe deze te starten en succesvol aan de eindstreep te brengen. De insteek is dat de inkoper het initiatief kan nemen en alles onder handbereik heeft om collega’s te overtuigen dat investeren (in tijd en geld) in e-aanbesteden zeer rendabel is.

Resultaten.

Na afloop van de workshop bent u in staat om:

♦ de voordelen van e-aanbesteden voor uw organisatie te inventariseren;

♦ de stakeholders binnen uw organisatie te detecteren en te bepalen wat hun belangen zijn, welke invloed zij hebben en welke bijdrage zij kunnen leveren;

♦ een planmatige aanpak te maken voor uw e-aanbesteden project waarbij rekening wordt gehouden met het managen van weerstanden

♦ een business case e-aanbesteden te bouwen en het rendement te bepalen. U ontvangt na afloop van de workshop het format voor een business case.

Bovendien krijgt u de mogelijkheid om de door u ontwikkelde business case voor uw organisatie tot 2 maanden na de training aan de trainers voor te leggen. U krijgt dan opmerkingen en ontwikkelingsvoorstellen retour.

Ook ontvangt u de laatste versie van het E-proQure rapport ter waarde van €127,- excl. BTW met een inventarisatie van de e-procurement software die in de Benelux op de markt is en de samenvatting van de resultaten van het onderzoek “E-aanbesteden in Nederland: de tijd dringt”.