Agenda

Aanpak van Wateroverlast: naar een klimaatbestendige gemeente

Ede
120 Ruimte & Milieu

Details evenement

19 maart 2015
10:00 uur
Ede
Institute for Business Research
info@i-br.nl
085 - 744 1038
€ 295

De wijze waarop wij tot nu toe omgaan met hemelwater maakt dat we kwetsbaarder worden en piekbuien en droogteperioden in de toekomst steeds minder goed kunnen opvangen. Niets doen is geen optie meer en vrijwel alle gemeenten in Nederland zien dan ook de noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen.

Maar welke mogelijke maatregelen kun je treffen?

Tijdens het praktijkseminar Aanpak van wateroverlast op 19 maart 2105 in Ede zullen experts aan de hand van praktijkervaringen ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen, randvoorwaarden, beschikbare technologische infrastructuur en mogelijke stedenbouwkundige maatregelen om te komen tot een effectieve klimaatadaptatie – waterveiligheidsstrategie.

Daarbij wordt onder meer ingegaan op vragen als:

· - Hoe ontwikkel je strategieën die voldoende robuust zijn, maar toch in staat om flexibel te kunnen inspelen op veranderingen?

· - Wat zijn effectieve stedenbouwkundige en architectonische oplossingen?

· - Op welke manier kun je efficiënt gebruik maken van nieuwe investeringen in en onderhoud van andere infrastructurele en stedenbouwkundige projecten in de stad?

· - Welke kansen bieden nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling in een periode waarbij aandacht verschuift van groei naar het beheren en transformeren van de bestaande stad?

- Hoe maak je een goede analyse van waar de grootste problemen zich zullen voordoen bij welke omstandigheden?

· - Hoe bereken je de mogelijke effecten van de verschillende maatregelen?

· -Welke (simulatie)tools zijn daarvoor beschikbaar wat zijn de mogelijkheden daarvan?