Agenda

De Informatiegestuurde Overheid

De Reehorst, Ede
176 Dienstverlening, ICT

Details evenement

31 maart 2015
08:30 uur
De Reehorst, Ede
Heliview Conferences & Training
info@heliview.nl
076-5484000
Kosteloos indien u aan de voorwaarden voldoet

Informatiemanagement is één van de grootste uitdagingen binnen de overheid. Overheidsinstanties beschikken nu al over grote hoeveelheden data en informatie en als gevolg van de steeds verdergaande digitalisering neemt dit alleen maar toe. Het gevaar bestaat dat men het inzicht en overzicht kwijtraakt en dit terwijl het juist kansen biedt.

- Hoe krijg je inzicht in de informatiestromen?
- Hoe richt je informatiestomen effectief en efficiënt in?
- Hoe verrijk je beleidsinformatie?
- Hoe koppel je informatie uit verschillende bronnen?

Vraagstukken die hierbij van belang zijn gaan over privacy, security, data uitwisseling met keten- en commerciële partners.

Door het koppelen en analyseren van deze data en informatie worden nieuwe inzichten verkregen die essentieel zijn bij het maken van beleid, het nemen van de juiste beslissingen en het beter bedienen van de burger. Het congres De informatiegestuurde overheid helpt deelnemers om weer grip, inzicht en controle te krijgen. Hierdoor gaan data en informatie voor je werken in plaats van andersom.