Agenda

De kracht van het sociale wijkteam

t/m 28-04-2015 - Utrecht
198 Bestuurszaken, Dienstverlening, Sociaal

Details evenement

03 maart - 28 april 2015
09:45 uur
Utrecht
Logavak Opleidingsgroep
info@logavak.nl
Tel: 020 622 77 95

Er zijn al veel gemeenten waar sociale wijkteams actief zijn. De inhoudelijke richting is duidelijk: een samenhangende aanpak van welzijn, ondersteuning, jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsintegratie. Maar er leven nog wel veel vragen over inrichting, aansturing en bekostiging van de wijkteams.

De leergang De kracht van het sociale wijkteam gaat diepgaand in op de antwoorden. Daarbij komen diverse scenario’s over de inrichting, aansturing en bekostiging van de teams aan bod.

De leergang bestaat uit vijf modules en kan als geheel, of per losse module worden gevolgd.

Resultaat:

Na de leergang bent u in staat anderen op een aansporende, overtuigende, onderzoekende en inspirerende wijze te coachen. Persoonlijk en professioneel bent u effectiever in het communiceren en functioneren op casus- en beleidsniveau.

 

Doelgroep:

Ambtenaren en medewerkers van maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij (de opzet van) sociale teams: van jeugd- en jongerenwerkers tot ouderenadviseurs, wijkverpleegkundigen, jeugdartsen en maatschappelijk werkers. Maar ook voor jobcoaches en schuldhulpverleners.

Daarnaast is deze opleiding ook interessant voor:
Directie, management, hoofden, projectleiders, transitie- en programmamanagers en beleidsmakers, beleidsmedewerkers, adviseurs, juristen, jeugd, onderwijs, welzijn, Wmo, maatschappelijke ontwikkeling, participatie en zorg bij gemeenten en Rijk en provinciale overheden.