Agenda

De veerkracht van de publieke sector

Pulchri Studio, Den Haag
134 Bestuurszaken

Details evenement

19 maart 2015
14:00 uur
Pulchri Studio, Den Haag
CAOP
Congresbureau@caop.nl
070 3765 818
gratis
Onze maatschappij verandert iedere dag. Zo drukken internationalisering maar ook decentralisatie hun stempel op ons werk en onze werkplek. Overlegstructuren worden steeds complexer, de inbreng van burgers steeds groter. Arbeidsverhoudingen wijzigen en arbeidsverbanden worden steeds flexibeler, We werken steeds meer tijd- en plekonafhankelijk. Jonge mensen betreden de arbeidsmarkt met andere verwachtingen.

Werken in het publieke domein anno 2015 is substantieel anders dan in 1995. Wat betekent dit alles voor organisaties in de verschillende publieke sectoren en de mensen die daar werken? De huidige tijdgeest vraagt om professionalisering, om ondernemerschap en om herschikking van verantwoordelijkheden.

In het kader van het 20-jarig bestaan van het CAOP staan we stil bij deze trends en ontwikkelingen en verkennen we met enkele prominente sprekers de veerkracht van de publieke sector. Het programma is gevarieerd en biedt veel ruimte voor gedachtenuitwisseling. 

Aan dit jubileumcongres werken onder meer mee Loe Sprengers (voormalig hoogleraar Albeda Leerstoel), Farid Tabarki (tijdgeestonderzoeker), Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG), Ton Heerts (voorzitter FNV) en Marc Chavannes (hoogleraar journalistiek). Margriet Vroomans is de dagvoorzitter.