Agenda

4-daagse cursus Recente ontwikkelingen in het wonen

t/m 28-05-2015 - Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn
129 Ruimte & Milieu

Details evenement

08 april - 28 mei 2015
09:30 uur
Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn
OTB- Faculteit Bouwkunde, TU Delft
015 278 3005
2195

De woningmarkt lijkt zich voorzichtig te herstellen. De koopprijzen stijgen licht en de woningverkopen zitten al gedurende 6 kwartalen in de lift. Zet dit herstel door in 2015 of is de opleving van korte duur geweest? Ook is het huurbeleid meer marktconform en betalen verhuurders een heffing. Daarnaast zijn per 1 januari 2015 de financieringsregels voor een koopwoning fors aangescherpt waardoor de leencapaciteit lager uitkomt. Woonvraagstukken als de restschuldproblematiek, moeilijk verkoopbare woningen, hoge woonuitgaven en problemen tussen de overheid en de woningcorporaties krijgen dan ook nog steeds veel aandacht in de pers.

Een scala aan beleidsinterventies en instrumenten dient zich aan om deze problemen het hoofd te bieden. In deze cursus brengt men recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reikt men nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid uitgebreid aan de orde. 

Inhoud van de cursus

Meer specifiek besteedt de cursus aandacht aan onder andere:

*  Huisvestingssystemen, regulering en oplossingen voor het disfunctioneren van de woningmarkt.
*  Recente ontwikkelingen wat betreft vraag en aanbod op de markt van koopwoningen, ontwikkelingen op de woningbouwmarkt en het woningaanbod.
*  De relatie tussen woon-en grondbeleid.
*  De gewijzigde rol van corporaties als maatschappelijke ondernemers en de financiering van corporaties na de aanpassingen van de Herzieningswet.
*  Ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg.
*  Stimulering van eigenwoningbezit.
*  De mogelijkheden om een meer energiezuinige woningvoorraad te realiseren.
*  Particulier opdrachtgeverschap en de rol van de gemeente.
*  De rol van de provincie in het woonbeleid.
*  Trends in de woonruimteverdeling.
*  Ontwikkelingen op het terrein van de stedelijke vernieuwing en perspectief van de wijkvernieuwing.

Data, meer informatie en aanmelding
Data: 8/9 april en 27/28 mei 2015

De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn. De deelnamekosten bedragen €2.195,- per persoon. U kunt zich aanmelden voor deze cursus via www.otb.tudelft.nl/agenda. 
Meer informatie nodig? Stuurt u dan een e-mail naar Martine de Jong-Lansbergen van het OTB-congresbureau (M.M.M.deJong-Lansbergen@tudelft.nl), bel 015-2783005 of kijk op www.otb.tudelft.nl/agenda.