Agenda

Studiedag ‘Radicalisering; achtergrond, signalen, preventie & interventie’

Podium O950, Rotterdam
316 Handhaving, Dienstverlening, Sociaal

Details evenement

28 mei 2015
10:00 uur
Podium O950, Rotterdam
SaHa Communicatie
079-8890754
EUR 295,- met korting voor collega's
Het begin van dit jaar stond meteen in het teken van de verschrikkelijke aanslagen in Parijs en de impact die ze hadden op de samenleving. Maar hoe komen jongeren ertoe om te radicaliseren of extremisten te steunen en welke vormen van steun zijn er? Wat zijn signalen van radicalisering en hoe voer je gesprekken hierover met deze jongeren en hun ouders? Welke mogelijkheden zijn er om vroegtijdig in te grijpen in het radicaliseringsproces?

Bovenstaande en andere vragen worden beantwoord door deskundige sprekers op deze interactieve studiedag. Deelnemers krijgen o.a. informatie over de verschillende achtergronden en motieven van radicaliserende jongeren, ze leren wat signalen zijn van beginnende radicalisering en hoe het radicaliseringsproces verloopt. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijkheden om vroegtijdig in te grijpen, het weerbaarder maken van jongeren en gespreksvoering.

Doelgroep
Professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met jongeren die (dreigen te) radicaliseren en hun ouders, zoals jongerenwerkers, leerplichtambtenaren, docenten en ZAT-leden, maatschappelijk werkers, medewerkers van politie, procesmanagers Jeugd bij gemeenten, sociale wijkteams, medewerkers van reclassering, HALT, jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

Het programma en meer informatie vindt u hier: www.saha-communicatie.nl/agenda