Agenda

Training ‘Ouders van radicaliserende jongeren’ (middag)

Podium O950, Rotterdam
146 Handhaving, Dienstverlening, Sociaal

Details evenement

12 juni 2015
13:30 uur
Podium O950, Rotterdam
SaHa Communicatie
079-8890754
EUR 199,- met korting voor collega's
In aansluiting op de studiedag 'Radicalisering' op 28 mei, organiseert SaHa COmmunicatie een training over het contact maken met, begeleiden van en samenwerken met ouders van jongeren die (dreigen te) radicaliseren.

Deelnemers leren hoe ze goed contact kunnen opbouwen met ouders van jongeren die (dreigen te) radicaliseren en inzicht krijgen in familieverhoudingen, opvattingen over religie en de opvoedingsstijl. Onderwerpen die aan bod komen zijn attitude, valkuilen, do’s & don’ts in gespreksvoering over radicalisering en het begeleiden van ouders. Er is uiteraard veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek en beantwoorden van vragen, deelnemers kunnen deze vooraf inzenden.

Professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met jongeren die (dreigen te) radicaliseren en hun ouders, zoals leerplichtambtenaren, docenten en ZAT-leden, maatschappelijk werkers, medewerkers van politie, procesmanagers Jeugd bij gemeenten, sociale wijkteams, medewerkers van reclassering, HALT, jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

Het programma en meer informatie vindt u op: 
www.saha-communicatie.nl/agenda