Agenda

Bestuurlijk netwerk natuur

Stadsschouwburg De Maagd, Bergen op Zoom
134 Bestuurszaken, Ruimte & Milieu

Details evenement

23 september 2015
12:00 uur
Stadsschouwburg De Maagd, Bergen op Zoom
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN, LandschappenNL, VNG, ministerie van Economische Zaken
Geen
Als gemeentebestuurder staat u voor stevige uitdagingen, of het nu gaat om het sociaal domein, ruimtelijke ordening of de lokale economie. Het groen in uw gemeente is een krachtig middel om u hierin te helpen! Op 23 september maken we dit concreet: collega wethouders en natuurorganisaties helpen u op weg en nodigen u uit deel te nemen aan succesvolle praktijkvoorbeelden.

IVN, winnaar van de Postcode Kanjer, zoekt gemeenten om 10.000 ouderen te helpen aan een groen, gelukkige en gezonde oude dag

Almere gebruikt TEEB-stad om met zorginstanties kansrijke verbindingen te leggen tussen groen en gezondheid

Staatsbosbeheer zoekt gemeenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te werken aan economische aantrekkelijke natuurgebieden

Meer groen, meer transacties: de Groengarantie van het Groenfonds biedt mogelijkheden om kavels opnieuw aantrekkelijk te maken voor verkoop

Het wordt een mooie middag inclusief netwerklunch en prijsuitreiking voor de Groenste Gemeente!