Agenda

Tijd voor vernieuwing!

NH Hotel, Amersfoort
146 Bestuurszaken, Sociaal

Details evenement

24 september 2015
09:30 uur
NH Hotel, Amersfoort
Medilex
n.sibinga@medilex.nl
030-6933887
395
Hoe prikkelt uw gemeente marktpartijen in het sociaal domein om tot nieuwe vormen van zorg en ondersteuning te komen? Hoe krijgt uw gemeente het gewenste resultaat met de zorginkoop? En hoe bereikt uw gemeente nu werkelijk de transformatie?

Leer in slechts één dag over innovatieve bekostiging binnen het sociaal domein en krijg zicht op resultaten van zorg en ondersteuning binnen uw gemeente!

Deskundige sprekers behandelen onder meer de volgende thema’s:

• Relatie tussen bekostiging, resultaatsturing en vernieuwing – wat werkt (niet)?
• Verschillende instrumenten voor bekostiging – wat is de invloed op de praktijk?
• Op wijkniveau – hoe maakt u maatschappelijk resultaat meetbaar?
• Eerste praktijkervaringen gemeenten – implementatie resultaatbekostiging

Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisseling van ervaringen.