Agenda

Vrij te laten bedrag (Vtlb) berekenen

Hotel Veenendaal, Veenendaal
261 Sociaal

Details evenement

29 september 2015
12:00 uur
Hotel Veenendaal, Veenendaal
Studiecentrum Kerckebosch
375 excl. btw
In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Zowel bij toepassing van de Wsnp als in het minnelijk traject, wordt voor de vaststelling van het Vtlb gebruik gemaakt van het rekenprogramma dat door de Rechters-commissaris in faillissementen (Recofa) is vastgesteld. In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde Vtlb-calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is.


Kennis en zelf oefenen
Deelnemers aan deze cursus krijgen informatie over de basisbeginselen en een update van de uitgangspunten van de rekenmethodiek. Verder wordt er geoefend met de Vtlb-berekening aan de hand van enkele praktijksituaties waarbij de diverse onderdelen van het Vtlb-rapport aan bod komen. De deelnemer doet daarbij, aan de hand van uitgebreide ondersteuning, nieuwe praktijkervaring op met gecompliceerde berekeningen van het Vtlb.