Agenda

Cultuursensitieve communicatie en hulpverlening aan migrantengezinnen

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
280 Sociaal

Details evenement

18 februari 2016
10:00 uur
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
SaHa Communicatie
079-8890754
EUR 279,- ex btw voor 7 december, daarna EUR 299,- ex btw
Hoewel er grote onderlinge verschillen zijn, lopen migrantenjongeren in het algemeen meer risico op het ontwikkelen van gedragsproblemen of emotionele problemen. Deze jongeren zijn echter nauwelijks terug te vinden in de reguliere GGZ of jeugdhulpverlening. Ouders ervaren vaak een drempel om hulp te zoeken en blijven daardoor blijven (te) lang tobben met opvoedingsvraagstukken. Met preventieprogramma’s, vroegtijdig goed contact en signaleren van problemen valt veel winst te behalen voor de jongeren en hun ouders, maar ook voor professionals!

Op deze interactieve studiedag krijgen deelnemers onder meer informatie over verschillende opvoedstijlen, diversiteit in hulpzoekgedrag en manieren om contact te leggen en moeilijke onderwerpen te bespreken. Sprekers geven praktische handreikingen om cultuursensitief te communiceren en gezinnen en jongeren (weer) in hun kracht te zetten.

Doelgroep
Professionals die te maken hebben met migrantenjongeren en hun ouders zoals docenten, zorgcoördinatoren, maatschappelijk werk, medewerkers sociale wijkteams en gemeenten, Veilig Thuis, Jeugdbescherming en JGZ, wijkagenten en medewerkers van Reclassering en de RvdK.