Agenda

Nieuwspoort Seminar 'Wob in de praktijk'

Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
177 Bestuurszaken

Details evenement

18 mei 2016
12:30 uur
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Haags Congres Bureau
€295,- (excl. BTW, incl. lunch, verslag en borrel)
Georganiseerd in samenwerking met Binnenlands Bestuur.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt welke informatie openbaar is. Met een beroep op deze wet is het mogelijk informatie te achterhalen die de overheid niet uit eigen beweging vrijgeeft. Die mogelijkheid is echter niet onbeperkt. De Wob bevat uitzonderingen op grond waarvan opgevraagde informatie kan worden geweigerd. Meer dan eens blijkt een door de overheid ingeroepen weigeringsgrond echter voor discussie vatbaar.

Daarnaast is al enige jaren misbruik van de Wob voor vele overheden een probleem. Burgers dienen bij overheden veelvuldig grote aantallen Wob-verzoeken in, soms in de hoop, dat door het bestuursorgaan niet tijdig wordt beslist, zodat zij aanspraak kunnen maken op het verbeuren van dwangsommen. In november 2014, is in hoogste instantie door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist wanneer er sprake is van misbruik van recht zodat geen dwangsommen verschuldigd zijn.

Op het Nieuwspoort Seminar ‘Wob in de praktijk 2016’ reiken wij u praktische handvatten aan hoe om te gaan met Wob-verzoeken in de praktijk. Daarnaast biedt het programma ruimschoots de gelegenheid ervaringen met de Wob en de beschikbaarheid van overheidsinformatie uit te wisselen. Hoe brengen we evenwicht in de belangen?

We sluiten het seminar af met het gezamenlijk maken van een Checklist Wob 2016, waarmee u verder kunt in uw praktijk!

Met medewerking van Aniel Pahladsingh (Raad van State), Tammo Ponte (zelfstandig juridisch adviseur)en Jan van der Grinten (Kennedy van der Laan).

Mogen wij u verwelkomen op 18 mei 2016 in Nieuwspoort in Den Haag? Klik hier voor meerinformatie of omu in te schrijven.