Agenda

Nieuwspoort Seminar 'Toezicht in Transitie - Politiek, beleid en toezicht: Samenwerking en (on)afhankelijkheid'

Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
189 Bestuurszaken, Handhaving

Details evenement

01 juni 2016
12:30 uur
Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Haags Congres Bureau
€295,- (excl. BTW, incl. lunch, verslag en borrel)
Ons denken over wat goed toezicht is, is continu in beweging. Begrippen als onafhankelijkheid, legitimiteit, effectiviteit, verantwoording, vertrouwen en transparantie buitelen daarbij over elkaar heen.

Kunnen we deze begrippen eenduidig definiëren en hun samenhang duiden? Weegt het ene zwaarder dan het andere? En hoe werken de Good Agency Principles dan in de praktijk? Wanneer ben je nou precies een goede toezichthouder?

Vervolgens zoomen we in op de begrippen Verantwoording, Transparantie en Effectiviteit.

In dit Nieuwspoort Seminar gaan praktijkervaren sprekers, wetenschappers en politici in op deze 3 belangrijke aanknopingspunten voor goed toezicht. Aan bod komen vragen als:

-Transpantie en Verantwoording als Good Agency Principles
-Meer vertrouwen door transparantie, hoe werkt dat?
-Is een transparante toezichthouder een goede toezichthouder?
-Wie bepalen de standaarden?
-Welke vorm van verantwoording zet je voor wie in?
-Wat zijn de wensen van de Tweede Kamer op dit thema?

Mogen wij u begroeten op 1 juni in Nieuwspoort in Den Haag? Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.