Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Home

Nieuws 228 bekeken

Tuinbouwgemeenten onderzoeken Polen

De helft van de arbeidsmigranten in het Westland en een kwart van de arbeidsmigranten in Hillegom en Katwijk wil slechts kort (hooguit een of twee jaar) in Nederland blijven. Dit blijkt uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Nicis Institute naar de leefsituatie en arbeidsmarktpositie van Poolse arbeidsmigranten in de gemeenten Westland, Hillegom en Katwijk.

De Nederlandse tuinbouw maakt al sinds
jaar en dag gebruik van tijdelijke arbeidskrachten afkomstig uit Midden-
en Oost-Europa, met name uit Polen. Het grootste deel van de werkzame
Polen in het Westland is pas recent naar Nederland gekomen, meestal via
een uitzendbureau. Naar de Duin-en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk)
komen veel geïnterviewde Poolse arbeidsmigranten al langer om te werken.
Werk was voor de onderzochte groep Polen de belangrijkste reden om naar
Nederland te komen.De meeste Pools arbeidsmigranten zijn werkzaam via een
uitzendbureau of tijdelijk contract en zijn met name actief in de
tuinbouw. Enkele vrouwelijke arbeidsmigranten werken informeel als
schoonmaakster. De arbeidsmigranten zijn veelal redelijk hoog
opgeleid (havo/vwo-niveau of hoger), maar werken veelal in
laaggeschoold werk. De verdiensten van de arbeidsmigranten zijn
over het algemeen niet hoog.

Onder minimumloon

De meesten verdienen hooguit acht euro
per uur (Westland) of duizend, hooguit vijftienhonderd euro per
maand (Hillegom, Katwijk). Dit is vergelijkbaar met het wettelijk
minimumloon c.q. een bijstandsuitkering voor alleenstaanden of
paren. Er is onder hen zelfs een substantieel deel dat minder dan
het minimumloon verdient. Bij veel respondenten zijn de kosten voor
kost en inwoning van het loon ingehouden. Dat gebeurt door het
uitzendbureau die de hotelkosten op deze wijze al verrekent.

Tevreden

Een kleine minderheid van de respondenten in Westland, Hillegom
en Katwijk heeft een eigen woonaccomodatie. De overigen wonen in
een zogenaamd Polenhotel, op een gedeelde kamer, in stacaravans of
op een camping. De meerderheid van de respondenten (in Westland
zelfs acht op de tien) deelt de slaapkamer met een of meerdere
anderen (zijnde geen partner).

In het Polenhotel is op
verschillende plekken cameratoezicht en op doordeweekse dagen wordt
om vijf uur een maaltijd geserveerd. Ondanks het gebrek aan pivacy
geeft de meerderheid van de migranten (in Katwijk en Hillegom zelfs
driekwart) aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de
woonsituatie.

Veel Poolse migranten denken hier hooguit een jaar of misschien
twee jaar te blijven. Een kwart van de respondenten in Hillegom en
Katwijk wil in ieder geval vijf jaar of langer in Nederland wonen.
In Westland willen twee op de tien respondenten minimaal vijf jaar
in Nederland blijven. Relatief veel respondenten zeggen het niet te
weten. Ze houden hun opties open. De meeste respondenten willen
terug naar Polen als daar werk is en als de lonen hoger zijn dan
nu.

Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.