Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in

359 bekeken

Open Data doorbraken

Nico van Wijk
Als bestuurders, leveranciers en deskundigen bij elkaar komen, kan dat leiden tot doorbraken op het gebied van open source en open standaarden.

- COLUMN - Erik Gerritsen

In november 2009 is het programmabureau Nederland Open in
Verbinding, waar ik als ambassadeur aan verbonden ben, gestart met de
'Bestuurstafel decentrale overheden'. Het gaat om periodieke bijeenkomsten
waarbij bestuurders, leveranciers en inhoudelijke deskundigen uit verschillende
geledingen van overheden bij elkaar komen en 'doorbraken' op het gebied van open
standaarden en open source software
identificeren en concretiseren.

Een
'doorbraak' is er wanneer deelnemende partijen zich daar ook daadwerkelijk aan
willen verbinden. Die aanpak heeft inmiddels geleid tot een aantal resultaten.
Zo zijn in het afgelopen jaar bijvoorbeeld het Leveranciers Manifest Open
Standaarden, een 'Marktplaats hergebruik' en de ODF Gebruikersgroep gelanceerd.

Bestuurstafel

De Bestuurstafel heeft, met name dankzij de constructieve en
enthousiasme insteek van alle betrokkenen, gezorgd voor veel positieve energie.
Dat heeft er mede toe bijgedragen dat verschillende doorbraken (relatief snel)
konden worden gerealiseerd. Neem de ODF Gebruikersgroep.

In no time werd
een gebruikersgroep rondom dit open documentformaat uit de grond gestampt. Of
neem het Leveranciers Manifest. In amper twee maanden werd over de opzet van
het manifest overeenstemming bereikt tussen leveranciers en gemeenten. Enerzijds
kon dat omdat de (voormalige) groep 'Open gemeenten' het nodige voorwerk had
verricht. Anderzijds omdat een van de leveranciers voortvarend het voortouw nam
om een en ander te bewerkstelligen.

Ook hergebruik, een van de pijlers van het actieplan NOiV,
is in het afgelopen jaar een belangrijk thema van de Bestuurstafel gebleken. Zo
kon de 'Marktplaats hergebruik' als doorbraak worden
benoemd en werden ook initiatieven van onder meer de gemeente Rotterdam
(TerugMeldFaciliteit) en rondom de provinciale Flamingo kaartviewer gevolgd en
breed ondersteund.Zorg

Terugkijkend mag ik concluderen dat de
Bestuurstafels inspirerend en, met tien doorbraken, zeer succesvol zijn
gebleken. Zozeer zelfs, dat ook in andere sectoren inmiddels gewerkt wordt met
het 'format'. In de zorgsector bijvoorbeeld, waar ik als bestuursvoorzitter van
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
nauw bij betrokken ben, is recent
gestart met eenzelfde concept. Ook daar zijn inmiddels werkgroepen bezig met
het realiseren van doorbraken. Ik begin te denken dat het werken aan doorbraken
misschien wel besmettelijk kan zijn :)

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.