Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Leefomgeving

Nieuws 589 bekeken laatste update:20 jan 2016

Woonakkoord helpt gemeenten niet

Het Woonakkoord wordt door weinig gemeenten gezien als oplossing voor de stagnerende woningmarkt.

De verhuurdersheffing is zeer impopulair, blijkt uit de eerste Barometer Fysieke Leefomgeving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Barometer leefomgeving
De Barometer is een breed onderzoek dat gemeenten inzicht geeft in trends, ontwikkelingen, knelpunten, innovaties en oplossingsrichtingen in de fysieke leefomgeving. Met dit inzicht kunnen gemeenten de kwaliteit van het beleid en de uitvoering verhogen. Het gaat om onderzoek onder bestuurders en ambtenaren met een portefeuille op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk beheer/beheer openbare ruimte, milieu en duurzaamheid, woonbeleid, vastgoedbeheer, bouw, verkeer en vervoer.

Aan het onderzoek deden 370 respondenten mee uit 215 gemeenten. Hieronder waren ruim dan 125 bestuurders.

Redactie

Of registreer je om te kunnen reageren.