Kennisdocumenten

Wanneer hebben ambtenaren recht op ziekengeld?

De Ziektewet biedt voor speciale categorieën werknemers, inclusief ambtenaren en andere overheidswerknemers die door ziekte of gebrek hun arbeid niet kunnen verrichten, recht op uitkering ten laste van het UWV.

In dit kennisdocument vindt u de voorwaarden voor het recht op ziekengeld en de duur en hoogte ervan. Speciaal voor juristen gespecialiseerd in het ambtenarenrecht.


Download dit gratis kennisdocument >>
Ontdek alle kennisdocumenten:


CRvB-formule


Meldprocedure bij misstanden


Kortdurend zorgverlof