Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Ruimte & Milieu

Nieuws 393 bekeken

Waterwet zoals Wabo duurt nog jaren

Ook alle vragen over water moeten via de gemeente lopen. De ambtenaar is dan een “veredeld doorgeefluik”, zegt Peter de Putter, lid van het Kernteam Waterwet en van de stuurgroep Omgevingsloket Online.

Dit gaat volgens De Putter nog wel een jaar of twee duren. “Als dit goed werkt, is dat prettig voor burgers.
Achter het loket krijgen de gemeenten wel meer taken uit te voeren.” De
bedoeling is de Waterwet over een half jaar technisch onder te brengen in het
Omgevingsloket Online
. Toch begint het lastiger werk daarna pas, denkt De
Putter.

Samenwerking

“Dit is best een klus”, meldt de expert. “Het gaat nog wel
een paar jaar duren voordat de kennis in huis is, maar het is vooral een
psychologisch verhaal. Het gaat om samenwerking tussen overheden.” En daar
wringt de schoen nog. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken. “Veel
medewerkers zijn gewend in hun eigen gebouw te zitten; nu moet je naar buiten. Dat
vraagt om een cultuuromslag.”

De Putter heeft een praktisch advies. “Zorg dat je elkaar
kent. Organiseer een sessie met Rijkswaterstaat en het waterschap. Leer elkaar
kennen. Als gemeenteambtenaar moet je burgers met vergunningsaanvragen kunnen
doorsturen naar de juiste contactpersoon. Als je die een keer hebt gezien, zijn
de taken binnen de Waterwet veel eenvoudiger uit te voeren.”

Omgevingsloket

De gemeente is dus niet het bevoegde gezag, zoals bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maar krijgt wel
de vragen van inwoners. De ambtenaar moet weten bij wie hij moet zijn. Bij
Rijkswaterstaat, voor grote projecten? Bij het waterschap, voor regionale projecten,
of bij de provincie voor vragen over een deel van het grondwater. “Het
Omgevingsloket is maar een systeem. Het is de vraag of al de wateraanvragen via
de gemeente in goede banen worden geleid.”

Goed, om wat voor aanvragen gaat het? De landelijke Helpdesk
Water
heeft een lijst samengesteld:

 • Aanleg of bouw van een
  steiger (in water)
 • Lozen van water of stoffen
  op oppervlaktewater
 • Saneren van de bodem met
  lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand
 • Bronbemaling (onttrekking
  van grondwater)
 • Aanleg van drainage of
  ontwateringsvoorziening
 • Bouwen op of aan of in de
  buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk of gemaal
 • Aanleg van een waterberging
 • Dempen van een watergang,
  sloot of greppel
 • Afkoppelen van hemelwater
  naar oppervlaktewater. Meldingsplicht op grond van lozingsregels
 • Aanleg van een
  bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning
  (onttrekking van grondwater)Voor het soepel uitvoeren van de Waterwet bestaat volgens De Putter geen deadline.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.