Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Ruimte & Milieu

Nieuws 328 bekeken

Amsterdams convenant voor energiebesparing

Op maandag 11 juli heeft de gemeente Amsterdam een convenant gesloten met particuliere organisaties om de energiebesparing in de particuliere huursector in Amsterdam te stimuleren.

In het convenant staan afspraken die bijdragen
aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om de CO2-uitstoot in
Amsterdam in 2025 met 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Het is
de eerste keer dat een gemeente een convenant sluit met de particuliere
huursector (het Amsterdams Steunpunt Wonen, de Huurdersvereniging Amsterdam en
Vastgoed Belang) over het onderwerp energiebesparing.

Van de 380.000 woningen in Amsterdam is 22% eigendom
van particuliere verhuurders. Dat zijn ongeveer 85.000 woningen. Een
groot deel daarvan is vooroorlogs. Het zijn vaak slecht geïsoleerde
huizen die veel energie gebruiken en dat zorgt voor een hoge
CO2-uitstoot. Particuliere organisaties hebben het initiatief genomen om
daar iets aan te doen.


Vijftien concrete acties

Het convenant voorziet in een
tweejaarlijks actieplan. Voor de periode 2011-2012 zijn vijftien
concrete maatregelen in het actieprogramma opgenomen. Zo worden er
informatiebijeenkomsten voor verhuurders over energiebesparing
georganiseerd, geeft een energieteam huurders en verhuurders advies over
hun energieverbruik en worden renovatiemomenten aangegrepen om de
huurder en verhuurders met elkaar in gesprek te brengen. Daarnaast
hebben de partijen afgesproken dat alle woningen in de particuliere
verhuur in 2014 een energielabel hebben.

De gemeente Amsterdam wil de
CO2-uitstoot in de stad in 2025 met 40% hebben verminderd ten opzichte
van 1990. Dat kan alleen worden bereikt als ook de vooroorlogse, slecht
geïsoleerde woningen uit de particuliere huursector worden aangepakt.

Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.