Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Ruimte & Milieu

Nieuws 434 bekeken

Provincie: Alleen kantoren in steden

De provincie gaat zich kritisch opstellen bij verzoeken om nieuwe kantorenlocaties in Zuid-Holland te ontwikkelen.

Het gaat om de grotere
locaties die gemeenten nog niet in bestemmingsplannen hebben opgenomen.
Dit soort plannen kan alleen nog op goedkeuring van de provincie rekenen
als de kantorenlocaties zich in stedelijke centra bevinden en in de
buurt van goed openbaar vervoer.

Dat staat in de
geactualiseerde Provinciale Structuurvisie (PSV) die GS op 23 augustus
hebben vastgesteld. In deze actualisatie beperkt de provincie de
stedelijke centra waar nog nieuwe kantoren mogelijk zijn. Ontwikkelaars
en gemeenten moeten ook de zogeheten SER-ladder toepassen. Dat betekent
onder meer dat eerst de beschikbare, leegstaande kantoorruimte moet
worden benut voordat er van nieuwbouw sprake kan zijn.

Overschot

Gedeputeerde Liesbeth Spies
van Ruimtelijke Ordening zegt dat de bijstelling van de PSV inspeelt op
de ingezakte kantorenmarkt. “Wij maken ons zorgen over het overschot aan
vierkante meters dat nu op de tekentafels ligt. Dat is vier keer zoveel
als waar de komende tien jaar behoefte aan is. We moeten ervoor waken
dat we straks bouwen voor leegstand. Door juist nu te gaan temporiseren,
kunnen we schaarste creëren.“

Ook voor de woningbouw en voor
bedrijventerreinen wil de provincie met gemeenten en regio’s overleggen
hoe de capaciteit kan worden teruggebracht.

De ruimtelijke
ordeningskaart in de PSV (functiekaart) is op verzoek van diverse
gemeenten op een aantal plaatsen gewijzigd. In totaal verzochten 26
gemeenten de functiekaart aan te passen met in totaal 47 verschillende
verzoeken. Daarvan heeft de provincie er 30 gehonoreerd.

Glastuinbouw

Voor glastuinbouw wijst de
PSV locaties in de gemeenten Binnenmaas en Nieuwkoop aan. Een
outletcentre was in de vorige PSV nog voorzien in Alphen aan den Rijn.
Nu de ontwikkelaar daar zich heeft teruggetrokken, is op verzoek van de
gemeenten het Bleizo-terrein op de grens van Zoetermeer en Bleiswijk
aangewezen als locatie waar een dergelijke voorziening zich kan
vestigen.

Wel zal onderzoek moeten uitwijzen dat zo’n centrum de lokale
detailhandel niet ontwricht. GS hebben verder besloten mee te werken aan
de legalisering van de kartbaan in gemeente Strijen.

De provincie heeft in de
geactualiseerde PSV een begin gemaakt met meer sturing op ruimtelijke
kwaliteit. Daartoe is de kwaliteitskaart aangepast. Op deze kaart is te
zien welke ruimtelijke kwaliteiten in de verschillende landschappen in
Zuid-Holland bestaan. Gemeenten en regio’s wordt verzocht daarmee
rekening te houden in hun ruimtelijke planvorming.

Om de ruimtelijke
kwaliteit in Zuid-Holland verder te versterken, gaat de provincie met de
regio’s gebiedsprofielen maken. Deze zullen ook een rol spelen bij
nieuwe bestemmingsplannen.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.