Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Ruimte & Milieu

Nieuws 1332 bekeken

Kabinet zet in op City Deals voor versterking steden

Het kabinet wil als onderdeel van de Agenda Stad zogeheten City Deals sluiten met steden en andere belanghebbenden. Deze deals omvatten afspraken tussen publieke en/of private partijen om steden en stedelijke regio's te ondersteunen en motiveren bij het oplossen van hun concrete problemen als bij hun ambities.

Het gaat daarbij met name om initiatieven met een sterk innovatief karakter die ook internationaal verkoopbaar zijn. Het wordt  bijvoorbeeld mogelijk wetten en regels -op het gebied van regelgeving en van ruimtelijke ordening- tijdelijk aan te passen zodat ontwikkelingen in gang kunnen worden gezet . Steden en andere betrokkenen bepalen zelf wat in de City Deals wordt opgenomen.

Financiering, wet- en regelgeving
Het Rijk zal als partner optreden bijvoorbeeld bij het (tijdelijk) aanpassen van wetten en regels om ruimte te maken voor nieuwe ideeën, het leveren van regionaal maatwerk, het koppelen van bestaande geldstromen, het aanpassen van financieringsvoorwaarden en het werken met nieuwe vormen van aanbesteden.

Europese Urban Agenda
Tijdens het EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 schenkt Nederland aandacht aan de stad en de ontwikkeling van een Europese Urban Agenda. Doel is het economisch en maatschappelijk potentieel van Europese stedelijke gebieden beter te benutten. Hier de Kamerbrief over de inzet EU-voorzitterschap voor de Europese Agenda Stad.

Jurrien Holthuis

Of registreer je om te kunnen reageren.